ЕКСПРЕСНИ КУРСОВЕ ЗА РАБОТЕЩИ

козметици, маникюристи и фризьори за II СПК и III СПК
Обученията са за разширяване, обновяване и затвърждаване на професионалната квалификация на работещи
Програмата специализирана за различните професии. Основни теми са:

  • Нови и актуални изисквания към работата на съвременния салон, съгласно РИОКОЗ и НАПОО. Права и задължения.
  • Съвременни апарати и техники на работа
  • Здравословни и безопасни условия на труд
  • Икономика
  • Трудово-правно законодателство
  •  Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност
  •  Предприемачество
  • Специфична професионална подготовка

Обучението се провежда в задочна форма. След успешно полагане на държавен изпит по теория и практика получавате II СПК или III СПК и Europass според обучението.

Не се двоумете обадете се за повече информация на Тел.: +359878509559

ЕКСПРЕСНИ КУРСОВЕ ЗА РАБОТЕЩИ

Козметици, маникюристи и фризьори за II СПК и III СПК